akce termín
písemná zkouška se nekoná
praktická zkouška 2.-7.6.2021 
studijní volno 8.-11.6.2021 
ústní závěrečné zkoušky 21.-22.6.2021
slavnostní vyřazení absolventů zatím není plánováno

 

Jednotná závěrečná zkouška ve školním roce 2020/2021

pro obor Ošetřovatel

  

1.      Písemná závěrečná zkouška

 se nekoná

2.      Praktická závěrečná zkouška          2. – 7.6. 2021

 Praktická zkouška se bude konat na pracovištích Slezské nemocnice v Opavě.

 Pouze v případě nepříznivé epidemiologické situace, která znemožní konání ve zdravotnickém zařízení, bude zkouška probíhat v odborných učebnách školy.

  

3.      Ústní závěrečná zkouška              21. – 22.6. 2021

 25 témat z OSP, ke každému tématu je přiřazena jedna otázka z Obecného přehledu ze světa práce. Vlastní zkouška trvá 15 minut, příprava ke zkoušce 15 minut.

 Mgr. Alena Šimečková

 ředitelka školy


 

EUROPASY

OŠ česká verze

OŠ anglická verze