Cesta do historie

Ve středu 3. května 2017 se žáci druhých ročníků jeli podívat do Památníku 2. světové války v Hrabyni. Cesta nám rychle utekla a za chvíli už jsme mohli jít na prohlídku s názvem „Doba zmaru a naděje“.

Nejdříve jsme byli uvedeni do pamětní síně, kde jsme si prohlédli skleněný sarkofág s prstí z koncentračních táborů, bojišť… Zde jsme také dostali do dvojic pracovní listy se záludnými otázkami, abychom si ověřili naši paměť a pozornost. Prošli jsme si symbolický „hřbitov“ se jmény padlých vojáků, které byly vyryty na 13 000 kamenných destičkách. Samozřejmě nám nemohlo uniknout známé sádrové sousoší lidických dětí. Snad každý se aspoň na chvíli zastavil a zaposlouchal do předčítaných dopisů, které děti psaly svým rodinám. Mě osobně nejvíce zaujaly „schody smrti“ z Mauthausenu, po nichž byli vězni nuceni přenášet masivní žulové kameny a umírali vysílením.

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací nejen o bojích, ale také o životě obyčejných lidí v protektorátu.

za účastníky exkurze

studentka Lucie Petříková, 2. ZL

Ohlédnutí do období války

Dne 3.5 2017 jsme se vrátili o několik desítek let zpátky, a to do období druhé světové války. Navštívili jsme památník v Hrabyni, který celou tuto událost připomíná. Druhá světová válka je jedno z nejčernějších období, které nás kdy zasáhly. Zemřelo v ní mnoho nevinných lidí, na jejichž počest je u památníku postaven symbolický hřbitov. V samotném památníku se nacházejí expozice připomínající válku.

V expozicích se nám naskytl pohled na zbraně využívané v bojích, uniformy vojáků a jejich osobní věci. Viděli jsme nespočet map, na kterých byly zaznamenány události války a připomínky na koncentrační tábory. Také jsme se dozvěděli o osudech lidí, kteří se dostali do táborů nebo o příbězích lidických dětí. Exkurze nám určitě mnoho přinesla a troufám si tvrdit, že snad každý z nás si uvědomil cenu lidského života.

 „Válka není pohádka, v níž všichni zlí hynou a všichni hodní jsou zachráněni. Smrt si v ní nevybírá jen spravedlivou daň na těch, kdo na svůj vrub prolili nevinnou krev.“  Erich Maria Remarque

 

Natálie Kertiová, 2.A