Dne 10. 5. 2019 se na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti.

 Soutěže se zúčastnily 2 studentky třídy 3. ZL.

V oboru Zdravotnictví se naše studentka Lenka Doležalová s prací na téma: ,,Je biologická léčba dobrá cesta k řešení revmatoidní artritidy?“ umístila na krásném 1. místě.

V oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času se  na šestém místě umístila Lucie Fojtíková s prací na téma: ,,Sebepoškozování a poruchy příjmu potravy v dospívání – problém nebo trend dnešní doby?“ Obě práce vedla Mgr. Monika Gebauerová.

 

Lenka Doležalová bude naši školu reprezentovat v celostátním kole SOČ. Oběma studentkám blahopřejeme a Lence Doležalové přejeme mnoho úspěchů v další reprezentaci.

 

Mgr. Hana Fusková