Ve čtvrtek a v pátek dne 24. a 25. října se konal Veletrh povolání ve Víceúčelové hale v Opavě. Letos se konal první ročník, který byl náhradou INFORMY, kterou každoročně v listopadu pořádala SŠ technická, Opava na Kolofíkově nábřeží.

FOTOGALERIE

Prostory víceúčelové haly byly mnohem větší a byly zde zastoupeny v hojném počtu střední školy, firmy a to nejen z Moravskoslezského kraje. Střední zdravotnickou školu reprezentovali žáci čtvrtých ročníků v doprovodu pedagogů. Žáci SZŠ zájemcům o studium, rodičům, pedagogům i široké veřejnosti poskytli informace o studijních oborech, o přijímacích zkouškách, o studiu samotném, o Erasmu+, který absolvovali vybraní studenti v červnu 2019 v Londýně. Také jim vysvětlili a předvedli KPR, hygienickou dezinfekci rukou s využitím speciální lampy Derma LiteCheck® Box, měření fyziologických funkcí pomocí reálného monitoru fyziologických funkcí, pořízení EKG záznamu, oblékání k chirurgickým zákrokům, kanylaci žíly do cvičné paže. Příjemným zpestřením bylo, že návštěvníci veletrhu si mohli vše vyzkoušet prakticky, mohli si změřit fyziologické funkce – TK, puls, satO2, nechat si natočit vlastní EKG záznam, vyzkoušet si KPR u dospělého člověka, dítěte, novorozence, o všechny aktivity byl velký zájem nejen z řad žáků základních škol, ale také z řad rodičů, pedagogů, dalších vystavovatelů a široké veřejnosti. Velkým lákadlem byla i soutěž v oblékání do chirurgického oděvu na čas a za odměnu. Nácvik a prezentaci hygienické dezinfekce rukou prováděli žákyně ve spolupráci se zástupci ze Slezské nemocnice v Opavě.

Veletrh během těchto dvou dnů navštívilo mnoho lidí a setkal se s velkým úspěchem…

Děkujeme všem aktivním účastníkům

Pavel Tesař (žák 4.B)