Dne 23. března 2017 naše studentka Tereza Černá z 3. ZL vyhrála 1. místo v Krajském kole olympiády z psychologie a probojovala se tak do celostátního kola, které se konalo 5. a 6. dubna 2017 ve Vsetíně. V tomto ústředním kole velmi dobře reprezentovala Moravskoslezský kraj. Její práce měla vysokou úroveň a zároveň byla odlišná a velmi zajímavá od ostatních, protože nepopisovala jen emoční příběh, ale kvalitně práci postavila na faktech a doplnila ji i teoretickou částí.

Ve své práci s názvem ,,Předsudky mezi lidmi“ teoreticky popisuje, jak se lidé chovají při setkávání a jak jim to komplikují předsudky. Doplnila ji informacemi, které získala na dané téma internetovým dotazníkem. Pro větší autentičnost a pravdivost nahrála videorozhovor s transsexuálem, který popisuje svůj boj s předsudky a zlobou okolních lidí v době, kdy procházel přeměnou z muže na ženu.

 

Mgr. Renáta Rychlá