fotogalerie

Opět po roce studenti v Obecním domě seznamovali malé školáky s riziky kouření. Celá akce se koná v rámci celosvětové kampaně Světový den bez tabáku, který připadá na 31. května. Naši studenti se velice zábavnou formou snažili předat informace o škodlivosti kouření a jeho důsledcích žákům čtvrtých tříd základních škol z Opavy a blízkého okolí. O tom, že je to velice vydařená akce, svědčí fakt proškolení 556 žáků. Takové množství žáků se podařilo proškolit během dvou dnů a to 21. – 22 května 2019. Celá tato akce je pořádána ve spolupráci se Statutárním městem Opava a to konkrétně s Bc. D. Poláškovou, která je protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality.

Všem studentům, kteří se zúčastnili této akce a zároveň se zodpovědně připravili na prezentování informací malým žákům, bych chtěla poděkovat. Byli to tito studenti:

1.A (Tkaczíková, Chovancová, Holešová, Kovalská, Krejčí, Korejsová, Kalinová, Silber, Vícha)

2.A (Jehlářová, Gacík, Sváčková, Šípková, Pallová, Drtilová, Mařincová, Štenclová)

2. B (Balová, Burdová, Balášová, Bočková, Sněhotová, Sekaczková).

Mgr. H. Nevludová