Dne 26.2.2020 se na naší škole konalo školní kolo Středoškolské odborné činnosti.

Soutěže se zúčastnily dvě studentky 3. ročníku oboru Zdravotnické lyceum.

Žurková Jana s prací na téma ,,Neplodnost a asistovaná reprodukce“, práci vedla Mgr. Gebauerová Monika, studentka se umístila na 1. místě.

Druhé místo obsadila Hábová Martina, která zpracovala téma ,,Znalost epilepsie mezi středoškolskými studenty“, vedoucí práce Mgr. Kroulíková Lenka.

Obě studentky budou naši školu reprezentovat v okresním kole SOČ, které se uskuteční na Mendelově gymnáziu v Opavě.

Mgr. Hana Fusková – koordinátorka školního kola SOČ