Vytisknout

Školská rada je zřízena a řídí se ustanovením $168 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Školská rada (dále jen ŠR) umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. ŠR má 6 členů, třetinu volí zákonní zástupci, třetinu pedagogičtí pracovníci, třetinu jmenuje Rada kraje. Volební období je tříleté.

 

Členové školské rady

Mgr. Lenka Hanková

Mgr. Lenka Červená - vrchní sestra PL Opava

Petra Chromá

Pavlína Rucká

Mgr. Eva Stoklasová

Mgr. Lucie Kupčíková

 

 

 

Podrobnosti: | Zobrazení: 7435