Implementace ICT v rámci předmětů biologie a zeměpisu

 

Hlavním cílem projektu bylo zavedení moderních informačních a komunikačních technologií do výuky zeměpisu a biologie v rámci nově otevřeného oboru "Zdravotnické lyceum". Chceme vytvořit studijní materiály pro výuku těchto předmětů a aplikovat je v multimediální učebně s interaktivní tabulí. V rámci projektu zpracuje realizační tým projektu vlastní výukové materiály a uspořádá ukázkové hodiny s využitím multimediálních interaktivních ukázek.

 

Během realizace projektu jsme aktivně spolupracovali s ověřující školou, zúčastňovali jsme se metodických seminářů a ověřovali jsme výstupy projektu.

 

Výukové materiály k projektu SIPVZ jsou ke stáhnutí zde: biologie, zeměpis

zpráva o ověření výstupů projektu

tisková zpráva projektu

výstupy projektu

 

hodnotící zpráva projektu