Projekt:

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

informace o projektu


Projekt:

2018-1-CZ01-KA102-047348

Chceme získat zkušenosti v zahraničí

Realizací projektu chceme dosáhnout zkvalitnění výuky, zvýšit zájem o studium na naší škole, aby nedocházelo k předčasnému ukončení vzdělávání a především chceme žákům naší školy přiblížit evropský trh práce a zlepšit jejich schopnosti a kompetence k lepšímu uplatnění na tomto trhu.

V rámci projektu uskutečníme 2 stáže do zahraničních pečovatelských organizací. Projekt plánujeme jako jednoletý - na podzim 2018 jsme připravili smlouvy a potřebné dokumenty, proběhl  výběr a příprava studentů a proběhne 1. stáž, na jaře 2019 proběhne 2. stáž v Londýně ve Velké Británii.

Cíle projektu:

- mezinárodní spolupráce zaměřená na zlepšení dovedností a kompetencí studentů naší školy v konkrétním zdravotnickém nebo pečovatelském zařízení v zahraničí

- seznámit studenty s interkulturními zvláštnostmi ve Velké Británii se zřetelem na úctu k lidské důstojnosti, rovnosti, dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin

- zlepšit konkurenceschopnost studentů naší školy na evropském trhu práce (kromě zlepšení dovedností a kompetencí v novém prostředí možnost získat reference ze zahraničních organizací, získání certifikátu Europass Mobilita, ověření postupů hodnocení ošetřovatelské péče dle systému ECVET v souladu s úrovní kvalifikace dle EQF)

- zkvalitnit výuku a studium cizích jazyků

- získávání zkušeností pro rozšíření mezinárodní spolupráce


 

Projekt:

 

OSOBNOSTNĚ PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ

informace o projektu

 


Projekt:

ZLEPŠENÍ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

 

výzva - pobyt pro žáky a pedagogy

krycí list

čestné prohlášení

čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti

 


 

Projekt:

 

ERASMUS+

Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000558

Stáž žáků Střední zdravotnické školy Opava v Popradě

 

V rámci projektu umožníme žákům naší školy poznat prostředí zahraniční nemocnice, navázat nové kontakty a tím zlepšit jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu. Do budoucna plánujeme rozšířit spolupráci se zdravotnickými zařízeními v dalších evropských zemích. Uskutečníme čtyři pracovní stáže našich žáků 3. a 4. ročníku oboru zdravotnický asistent na podzim 2014, na jaře a podzim 2015 a na jaře 2016 (vždy po dvou týdnech). Každé stáže se zúčastní 6 vybraných studentů a pedagogický doprovod.

Zahraniční partner nám zprostředkuje praxi v nemocnici v Popradě, kde budou žáci vykonávat ošetřovatelskou péči v rozsahu našich vzdělávacích programů v ranní směně v rozsahu 5 pracovních dnů v týdnu. Stáži předcházelo dvouměsíční přípravné období, kde byli studenti připravováni po jazykové, odborné, interkulturní a osobnostní stránce. Po ukončení projektu dojde k závěrečnému zhodnocení a vyúčtování projektu. Výstupy projektu budou realizovány po ukončení stáží ve škole i vůči veřejnosti. Půjde zejména o informace o projektu na webových stránkách, nástěnkách, výroční zprávě školy a příspěvky do tisku. Žáci získají osvědčení o absolvování praxe v zahraničním zařízení (Europass Mobilita).

Žáci budou pracovat pod vedením slovenských odborných učitelek, budou mít možnost porovnat během stáže ošetřovatelské postupy v cizí zemi, získat nové pracovní zkušenosti a dovednosti a navázat pracovní i osobní kontakty. Hlavním cílem projektu je přispět především k rozvoji profesních dovedností žáků a jejich obohacení z hlediska odlišných odborných přístupů v zahraničí a samozřejmě k jazykovému zdokonalení. Současně se zvýší přitažlivost odborné přípravy pro naše žáky. Praxe v zahraničí bude započítána do průběžné odborné praxe v rámci učebních plánů.


 

Projekt:

Modernizace výuky ve zdravotnických oborech

informace zde

 


 Projekt:

Partnerství Comenius Regio

vše o projektu zde

informace zde

 


 

Projekt:

 

Řešení vzdělávacího programu pro vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích určených pro další vzdělávání dospělých

informace zde

vstup do SWLab - DRG zde


 

Projekt:

ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD DO VÝUKY

Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie.

Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření DUM (digitální učební materiály) pro vybrané tematické oblasti podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem.

Do projektu je zapojeno 14 vyučujících, kteří vytvářejí digitální učební materiály a ověřují je ve výuce.

V rámci projektu chceme zakoupit techniku, která umožní realizaci projektu ve výuce.

výsledek výzvy - foto+PC

výzva k podání nabídek - fotoaparát + počítače

krycí list nabídky

čestné prohlášení

--------------------

výsledek výzvy

výzva k podání nabídek

 


 

Projekt:

 

ROZŠÍŘENÍ VÝUKY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOL O ZNALOSTI NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

 


 

Projekt:

 

IMPLEMENTACE ICT A VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH PRVKŮ PRO ZEFEKTIVNĚNÍ VÝUKY V KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

výběrové řízení - VÝZVA - zrušení výběrového řízení bez udání důvodů

nové výběrové řízení - VÝZVA - hodnocení nabídky - výsledek výběrového řízení

realizace projektu

moodle projektu zde

skripta Všeobecný sanitář ke stažení zde

 

pozvánka na evaluační konferenci projektu zde