stáhnout ... přihlášku

stáhnout ... posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání


 

stáhnout ... obecné informace o přijímání na střední školy (MŠMT) 


 

 

obor vzdělání

počet tříd

předpokládaný počet přijímaných uchazečů

kritéria

53-41-M/03  Praktická sestra

čtyřleté studium s maturitní zkouškou

 

 

zde

78-42-M/04  Zdravotnické lyceum

čtyřleté studium s maturitní zkouškou

 

 

zde

53-41-H/01 Ošetřovatel

tříleté studium s výučním listem

 

 

zde