FOTOGALERIE

Ve dnech 25. a 26. 2019 již tradičně proběhla velká preventivní akce zaměřená na osvětu přenosu HIV a AIDS. Tuto akci pořádá naše škola ... ve spolupráci se Statutárním městem Opava. Oba dny se žáci devátých tříd od svých vrstevníků dozvídají důležité informace týkající se možnosti přenosu viru HIV, o tom jak se chovat, aby se nenakazili, a dále společně vytvářejí fiktivní příběh mladé, nakažené dvojice. Přemýšlejí nad důsledky jejich promiskuitního chování a problémy s tím spojenými.

Celá akce by ale nefungovala za již trvalého přispění firmy Mattes Trading s.r.o., která nám sponzorsky poskytuje kondomy pro studenty. Statutární městu také patří poděkování, neboť nám zajišťují prostory v Obecním domě a dále pro studenty poskytli batohy s drobnými propagačními předměty zaměřenými na prevenci HIV. V celkovém součtu letos studenti edukovali úctyhodných 600 studentů.

Všem mladým moderátorům děkuji – letos to byly žákyně 1. A ; 3.A; 2.B a jednoho žáka ze třídy 2.A.

Mgr. H. Nevludová