Většina všedních dní, které trávíme ve škole, je na první pohled stejná. Splývají v monotónní linku, kdy si jen stěží vzpomeneme na to, co bylo včera, natožpak před týdnem. A do moderní doby, v jaké žijeme, to zapadá. Možná právě proto je tak důležité se na chvíli zastavit a připomenout si některé významné dny naší historie.

My, studenti třídy 1.ZL, jsme se rozhodli, symbolicky k 30. výročí Sametové revoluce, zavzpomínat na 17. listopad 1989. A tak jsme se v pátek 29. 11. 2019 vypravili přímo na místo činu, a to … do Prahy.

Naše výprava začínala v Policejním muzeu ČR, kde jsme se podívali na dobové uniformy i s obušky, a naladěni do správné atmosféry jsme se vydali po stopách studentů …z Albertova, přes Vyšehradský hřbitov a Slavín, po nábřeží Vltavy, až po Národní třídu.

Celou cestu nás provází pozůstatky výročních oslav v podobě svíček a vlajek, které ke konci naší cesty visí téměř na každém sloupu. Na Václavském náměstí náš příběh končí, avšak příběh svobody ani zdaleka ne …

Za třídu 1.ZL Monika Sokolová