0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.ZL     MA   (kra) ZV            
1.A         DE          
1.B     TV1,2  (pa)              
1.OŠ   CHE   (ge)                
2.ZL         BE   -----      
2.A                    
2.B                    
2.OŠ                    
3.ZL         AJ1(ro) BE KP      
3.A                    
3.B   TV1,2  (pa)   AJ1    AJ2            
3.OŠ                    
4.ZL                    
4.A   AJ1(kra)                
4.B                    

 4. ZL - exkurze Praha