Už je to tady a my, 4.ZL, jsme absolvovali, stejně jako všichni čtvrťáci před námi, očekávaný výlet do Prahy. Po příjezdu jsme se ubytovali v hostelu Emma, který se nacházel pár metrů od kostela, kde se ukrývali parašutisté J.Kubiš a J.Gabčík. Potom nadešel čas, abychom se vydali poznávat Prahu. Paní učitelky nám ukázaly Náplavku, Střelecký ostrov, a také místo odkud se údajně dělají nejhezčí fotky Pražského hradu, a pak Karlův most, chrám sv. Mikuláše, taky Tančící dům … barokní či renesanční stavby, kubistickou stavbu, a samozřejmě Pražský hrad, Petřínskou rozhlednu…

            Hned následující den po ránu se nás paní učitelky rozhodly vzít na hřbitov Slavín. Jaké krásné probuzení s myšlenkou, že za několik minut jdeme na tento slavný hřbitov. Byla jsem tu už jednou, ale až teď jsem si všimla prvků, kterým jsem při předchozí návštěvě nevěnovala pozornost, a usoudila jsem, že toto je můj nejdelší pobyt na hřbitově. Samozřejmě následoval úchvatný výhled z vyšehradských hradeb (ty musel chudák Šemík přeskočit). Odpoledne jsme se zúčastnili Neviditelné výstavy, kde jsme si mohli na hodinu zkusit být slepými. Paní Nikol, která je od narození slepá, nám dávala různé úkoly. Někomu by se mohly zdát lehké, ale my i přesto dokázali nazvat postavu Budhy hydrantem. Po této zkušenosti jsme asi všichni došli k závěru, že bychom s tímto postižením nechtěli žít. Ještě pár hodin po výstavě jsem měla trauma ze tmy a ze zhasínání světel v Činoherním klubu, do kterého jsme vypravili na představení.

            Poslední den nás čekala prohlídka Národního divadla. Měli jsme možnost vidět základní kameny, nádherně zdobenou oponu nebo vstoupit na terasu divadla, kde jsme kromě dechberoucího výhledu viděli i trigy, které si díky jednomu zkoušení budeme dlouho pamatovat.

            Tento výlet nás jako třídu dost sblížil. Celou dobu panovala pohodová atmosféra. Připomněli jsme si různé umělecké směry a hodně z českých dějin. Na závěr bych chtěla vyjádřit poděkování paní učitelce Pravdové za stručné, ale vystižné výklady u mnohých památek a paní učitelce Souškové za organizaci celého výletu.

Veronika Kurowská, žákyně 4.ZL