EUROPASS

 

ZL_CJ     ZL_AJ     ZL_NJ

ZA_CJ     ZA_AJ     ZA_NJ     ZA_FJ

OS_CJ     OS_AJ     OSE_NJ

 


 

Úprava organizace maturitních zkoušek

 


 

Termíny MZ

Maturitní kalendář společné části MZ

 

 


 

Všechny didaktické testy z předcházejících maturitních zkoušek najdete v těchto odkazech:

český jazyk

anglický jazyk

matematika

 


 

Testovací mobilní aplikace České školní inspekce

Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby testy, které byly použity při maturitní zkoušce v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní aplikaci InpIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů.

informace k testům

informace ke stažení aplikace

 


 

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE A NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

Přihlašování k maturitní zkoušce - ZL, ZA

Nabídka předmětů k maturitě - ZL, ZA

 

 


 

MATURITNÍ PRÁCE

Témata a vedoucí maturitních prací - ZL

Harmonogram maturitních prací a jejich obhajob - ZL

Kritéria a hodnocení maturitních prací - ZL

 


 

TÉMATA K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

český jazyk -ZL, ZA

anglický jazyk - ZL, ZA

německý jazyk - ZL

biologie + ekologie + somatologie  - ZL

ošetřovatelství - ZA

ošetřování nemocných - ZA

 

POVINNĚ VOLITELNÝ (ZL)

fyzika (ZL)

chemie (ZL)

psychologie (ZL)

 

NEPOVINNÉ

psychologie a komunikace (ZA)

somatologie (ZA)

 


 

VLASTNÍ SEZNAMY LITERATURY 2020

Vlastní seznam literatury (ČJ) - 4.ZL

Vlastní seznam literatury (ČJ) - 4.A

Vlastní seznam literatury (ČJ) - 4.B

 


 

EUROPASY

ZL česká verze

ZL anglická verze

ZL německá verze

ZA česká verze

ZA anglická verze

ZA německá verze