Otevíráme nový kurz Zdravotník zotavovacích akcí

*datum zahájení 18.10.2019

*přihlášky do 14.10.2019

přihláška ke stažení zde


 

Jde o rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem jednacím MSMT-20468/2016-1/491.

Kurz je určen pro pedagogy mateřských škol, základních škol, středních a vyšších odborných škol a center volného času i ostatní zájemce z řad veřejnosti starší 18 let.


 

Uplatnění absolventa

Absolvent nalezne uplatnění na školách v přírodě, táborech, lyžařských výcvicích a dalších společenských a sportovních akcích.

Účastník kurzu se bude orientovat v akutních situacích a bude schopen poskytnout laickou první pomoc, provést ošetření běžných poranění a nemocí a zasáhnout v případě tonutí. Bude seznámen s vedením zdravotnické dokumentace a povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí, dodržováním hygieny a protiepidemických opatření.


 

Výuka

Kurz v rozsahu 41 hodin proběhne prezenční formou, během tří po sobě jdoucích pátků a sobot. V pátek bude výuka realizována vždy v odpoledních hodinách, v sobotu celodenní výuka. Kurz zahrnuje teoretickou i praktickou výuku v budově školy.


 

Vstupní předpoklady

·         Věk minimálně 18 let

·         Dokončené střední vzdělání (dle zákona č. 561/2004Sb ve znění pozdějších předpisů)

·         Plavecká zdatnost (dokládá se čestným prohlášením)


 

Ukončení kurzu

·         Ke zdárnému ukončení kurzu je třeba složit úspěšně závěrečnou zkoušku, která se skládá z písemného testu a ověření praktických dovedností.

·         Po úspěšném absolvování obdrží účastník osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.


 

Cena kurzu: 2650,-

Přihláška ke stažení zde


 

Aby byl kurz otevřen, je nutné naplnit školou stanovený minimální počet účastníků!