Vytisknout

Kurz Sanitář bude zahájen dne 20. února 2019 ve 14:30 hod.

Každý uchazeč při zahájení doloží:

 

 

Stále se můžete přihlásit.

Přihlášku si můžete stáhnout zde, vytiskněte ji, vyplňte a zašlete poštou na adresu školy nebo doručte osobně na sekretariát školy


 

Harmonogram akreditovaného kvalifikačního kurzu

zahájení: 20.2.2019, 14:30

teoretická výuka: 20.2.2019 - 4.4.2019

praktická výuka: 8.4.2019 - 24.4.2019

závěrečné zkoušky: 25.4.2019


 

Uplatnění absolventa

Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se bude (pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu) podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče a práce na autoptickém oddělení. Současně může (pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu) vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.


 

Vzdělávání:

V rozsahu 180 hodin, z toho:

Teoretická výuka probíhá vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14,30 hodin.

Praktická výuka – 8 hodinové směny v ranním a odpoledním provozu, vyjímečně 12-ti hodinové směny v denním provozu.


 

Podmínky kvalifikačního vzdělání

Vstupní podmínky:


 

Ukončení kurzu:


 

Cena kurzu: 3700,-Kč

(platba se provádí zálohově před zahájením kurzu bezhotovostním převodem na účet školy 13738821/0100, do poznámky uveďte: Sanitář + jméno a příjmení).

Podrobnosti: | Zobrazeno: 6799