Přijímáme přihlášky do kurzu Sanitář, který plánujeme otevřít v září (říjnu) 2019

Každý uchazeč při zahájení doloží:

 • notářsky ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání
 • lékařské potvrzení o provedeném očkování proti hepatitidě B (pokud toto očkování absolvoval)

 

 

Stále se můžete přihlásit.

Přihlášku si můžete stáhnout zde, vytiskněte ji, vyplňte a zašlete poštou na adresu školy nebo doručte osobně na sekretariát školy


 

Harmonogram akreditovaného kvalifikačního kurzu

zahájení: 8.10.2019

teoretická výuka:8.1.0 - 14.11.2019

praktická výuka: 18. - 29.11.2019

závěrečné zkoušky: 2. - 3. 12.2019


 

Uplatnění absolventa

Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se bude (pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu) podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče a práce na autoptickém oddělení. Současně může (pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu) vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.


 

Vzdělávání:

V rozsahu 180 hodin, z toho:

 • teoretická výuka – 100 hodin (učebny školy)
 • praktická výuka - 80 hodin (pracoviště Slezské nemocnice v Opavě)

Teoretická výuka probíhá vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14,30 hodin.

Praktická výuka – 8 hodinové směny v ranním a odpoledním provozu, vyjímečně 12-ti hodinové směny v denním provozu.


 

Podmínky kvalifikačního vzdělání

Vstupní podmínky:

 • ukončené základní vzdělání
 • dovršení věku 18 let
 • dobrý zdravotní stav (lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu povolání)

 

Ukončení kurzu:

 • závěrečná zkouška
  • praktická část – zvládnutí praktického výkonu
  • ústní část - odpověď na 3 odborné otázky z učiva
 • osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu povolání Sanitář s celostátní platností.

 

Cena kurzu: 3700,-Kč

(platba se provádí zálohově před zahájením kurzu bezhotovostním převodem na účet školy 13738821/0100, do poznámky uveďte: Sanitář + jméno a příjmení).