Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy

 

Školení „Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy“ zajistí pro osoby poskytující první pomoc kvalitní edukaci v této problematice, a to v souladu s povinnostmi zaměstnavatele v rámci bezpečnosti a ochrany při práci, kterou ukládá Zákoník práce – Zákon č. 262/2006 Sb., §102 a §103, ve znění pozdějších předpisů.


 

Časová dotace školení:

2 hodiny, rozčleněné do teoretického a praktického bloku výuky


 

Prostorová realizace a organizace školení:

Školení bude organizováno na základě objednávky zájemců v odborné učebně první pomoci na SZŠ Opava, Dvořákovy sady 176/2, Opava.


 

Personální zajištění školení:

Lektory výuky školení „Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy“ jsou učitelky, splňující kritéria odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona 96/2004 Sb..


 

Náplň školení „Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy“:

1. Základní postup orientace na místě příhody aktivace IZS

2. Prakticky: život zachraňující úkony – bezvědomí, resuscitace a uvolnění dýchacích cest, zástava krvácení, polohování a teplotní komfort postiženého

3. Péče o postiženého do příjezdu odborné pomoci


 

Vybavení pro školení Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy:

- simulační figuríny s PC technikou k nácviku život zachraňujících úkonů

- metodické DVD projekce První pomoci

- implementování aktuálních postupů první pomoci, založených na důkazech praxe


 

Cena kurzu

Cena za 1 účastníka: 150,- Kč

Skupina: 15 účastníků


 

Kontakt:

Mgr. Marcela Lasáková, 553 652 325, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.