Z důvodu malého počtu přihlášených nebudeme ve školním roce 2020/21 kurz Ošetřovatel otevírat

 


 

Rekvalifikační kurz Ošetřovatel je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR pod číslem jednacím Č.j.: MZDR 9921/2017-3/ONP.

Uplatnění absolventa:

Účastník kurzu je připraven k poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství.   V rozsahu své odborné způsobilosti se podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta asistuje při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech.

Účastník kurzu se uplatní v různých typech zdravotnických zařízení např. v nemocnicích, ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních pro seniory, hospicích aj.

Výuka

V rozsahu 700 hodin, z toho:

Teoretická výuka 400 hodin (učebny školy)

Praktická výuka 300 hodin (pracoviště Slezské nemocnice v Opavě)

Teoretická výuka probíhá vždy ve čtvrtek a pátek od 14,30 do 19,00 hodin a v sobotu od 8,00 do 12,30 hodin.

Praktická výuka – 8 hodinové směny v ranním a odpoledním provozu, výjimečně 12-ti hodinové směny v denním provozu.

Učební plán ke stažení zde

 

Podmínky kvalifikačního vzdělání

Vstupní podmínky:

  • Úspěšné ukončení středního vzdělání (dle zákona č. 561/2004Sb ve znění pozdějších předpisů)
  • dovršení věku 18 let
  • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu povolání (formulář Žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání stáhněte zde)
  • očkování proti hepatitidě B (doloženo lékařským potvrzením nebo očkovacím průkazem)

Ukončení kurzu:

  • závěrečná zkouška
    • praktická část – zvládnutí praktického výkonu
    • ústní část - odpověď na 3 odborné otázky z učiva
  • osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu povolání Ošetřovatel s celostátní platností.

Cena kurzu: 14 000,--Kč

(platba se provádí před zahájením kurzu bezhotovostním převodem na účet školy).

Přihláška ke stažení zde.

Aby byl kurz otevřen, je nutné naplnit školou stanovený minimální počet účastníků!