Dne 28.10.2018 se naše škola prezentovala na Dni otevřených dveří na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě, kde jsme si připomněli 100 let od vzniku Československa. I přes nepřízeň počasí dorazilo přes tisíc návštěvníků.

Tři vyučující za pomoci šesti šikovných studentek tříd 3.A a 3.B předvedly návštěvníkům historické exponáty, které se dříve používaly v nemocnicích. Děti si mohly sestavit lidské tělo a zopakovat pravidla správného mytí zoubků. Dospělí i děti si mohli vyzkoušet základy první pomoci, především resuscitaci a obvazovou techniku, správnou dezinfekci rukou a v neposlední řadě otestovat své smysly – zrak, čich, chuť a hmat.

Akce se velmi vydařila a my věříme, že se návštěvníci úřadu dobře bavili a mnohému se přiučili.

Mgr. Hana Fusková

fotogalerie