Psychologickou olympiádu každoročně vyhlašuje celorepubliková předmětová komise psychologie ve spolupráci s MŠMT a soutěž s celostátní působností akredituje Česká asociace sester. Pro letošní rok psychologická předmětová komise vybrala téma „Kam kráčíme?“.

Do školního kola byli přihlášeni čtyři soutěžící. Komise svými body rozhodla o postupu Kamily Koleňákové ze třetího ročku oboru Zdravotnický asistent do krajského kola, které proběhne 22. Března v Novém Jičíně. Druhé místo obsadila Eliška Pavlíková 3. ZA a třetí místo patří Lucii Fojtíkové 3. ZL. Všem, kteří soutěžili, ale i těm, kteří tvořili své příspěvky v rámci letošní soutěže a nebyli vybráni, děkuji a věřím, že jejich práce přispěly k zamyšlení nejen nad světem kolem, ale tím vnitřním.

V Opavě dne 19. 2. 2018

Mgr. Jana Benšová

Vedoucí předmětové psychologické komise