14. března proběhl na naší škole preventivní program, zaměřený na samovyšetření prsou a varlat. Podtitul zní „Sahám si na ně každý měsíc“. Studenti všech čtvrtých ročníků a třetích ošetřovatelek, byli proškoleni velice zábavnou formou v samovyšetřování. Akci zaštiťuje agentura Loono, proškolení provedli studenti  - medici, David Dufek a Karolína Tkáčová oba z Lékařské fakulty z Brna.

Studentům děkujeme a těšíme se na spolupráci v dalších letech

 

H. Nevludová