Psychologickou olympiádu každoročně vyhlašuje MŠMT a tuto soutěž s celostátní působností akredituje Česká asociace sester, s podporou celostátní předmětové komise pro výuku psychologie. Pro letošní rok psychologická předmětová komise vybrala téma „Když člověk potká člověka“. V aule školy se sešlo šest soutěžících, z druhého a dvou třetích ročníků obou ZL a ZA, kteří prošli třídními koly. Školní kolo proběhlo 14. února v aule školy za hojné účasti ostatních studentů, kteří vytvořili skvělou soutěžní atmosféru. Komisi jednoznačně přesvědčila a vítězství tak obhájila loňská vítězka Tereza Černá ze třetího ročníku Zdravotnického lycea s tématem o předsudcích. Tereza nás bude reprezentovat v krajském kole, které se uskuteční v březnu v Novém Jičíně.  Druhé místo obsadila spolužačka Alena Gřešáková se svým zamyšlením nad tím, kdo je trenér a třetí místo patří Petříkové Lucii ze 2. ZL se svým dialogem s podvědomím. Akce byla příjemným setkáním studentů a učitelů, pro které psychologie není jenom učebním předmětem, ale i možností osobního a odborného růstu.

V Opavě dne 14. 2. 2017

 

Vedoucí předmětové psychologické komise Mgr. Jana Benšová