Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace

Facebooková skupina pro organizaci dobrovolníků, šíjících roušky pro ohrožené profese na území města Opavy.

https://www.facebook.com/groups/813267829163520/