Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace

V posledních dnech se na internetu šíří mailová zpráva s názvem „Nevšední maturitní tablo Opavské zdrávky“.

Prohlašuji, že se nejedná o tablo a fotografie žákyň naší školy, od celé záležitosti se rozhodně distancujeme, šířením těchto podvodných informací, došlo ke zneužití jména školy.

V Opavě dne 30.1.2019

Mgr. Alena Šimečková

ředitelka školy