Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace

 


Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

 


 

Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejich podmínkách

 

V pondělí 11.5. bude za dodržení přísně stanovených hygienických podmínek obnovena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků ve škole. Žákům jsou umožněny konzultace k maturitním a závěrečným zkouškám dle předem stanoveného rozpisu ZDE

Bezpečnostní a hygienické pokyny pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku  ZDE

Při prvním vstupu do školy předkládají žáci podepsané (u nezletilých žáků podepsáno také zákonným zástupcem) Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, na kterém jsou rovněž uvedeny osoby s rizikovými faktory. Pokud zákonný zástupce nebo nezletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Prohlášení ZDE

 

 

 

V Opavě dne 6.5.2020                                                                                  Mgr. Alena Šimečková

 

                                                                                                                               ředitelka školy


Od středy 11.3.2020 ministerstvo zdravotnictví zakazuje přítomnost žáků v naší škole.

Oficiální mimořádné opatření k nahlédnutí

zde

 


 - pronájmy tělocvičny a gymnastického sálu zrušeny od pátku 13.3.2020 až do odvolání