Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Všichni žáci školy nastupují do školy v úterý   1. 9. 2020 v 8,00.

Vzhledem k epidemiologické situaci se nebude konat slavnostní zahájení v aule školy, ale budou probíhat třídnické hodiny v kmenových učebnách (rozpis učeben bude na nástěnce ve vestibulu v přízemí). V rámci třídnických hodin budou žákům předány informace ohledně bezpečnostních hygienických opatřeních a další organizační informace k provozu školy vzhledem ke Covid – 19. Žáci druhého až posledního ročníku budou 1. 9. odevzdávat učebnice. Prosíme proto žáky, aby učebnice přinesli hned v úterý 1. 9. s sebou do školy!!!  

Ve dnech 2. - 4. 9. bude probíhat výuka dle upraveného rozvrhu.

Výuka dle stálého rozvrhu (s výjimkou 4.A, 4.B a 4.ZL – odborná praxe) bude zahájena v pondělí 7.9.2020


 

Provoz školy ve školním roce 2020/2021

 


  

Pronájmy tělocvičen budou obnoveny od září 2020.

V případě zájmu o pronájem kontaktujte sekretariát školy.